Jeremy and our kids

הסיפור של המעגל של ג׳רמי בוידאו

קשה להאמין שעשר שנים עברו מאז שג׳רמי נפטר (ראו פרטי האזכרה בהמשך). הגיע הזמן לראות מה עשינו בשמו. 10 שנים. 500+ משפחות. 80+ אירועים. אינספור חברויות. ״סול  מאמא״ הכינה סרטון של 3 דקות שמביא את הסיפור של המעגל של ג׳רמי – אנחנו רוצים לשתף אותו אתכם

גם אם לא תוכלו להצטרף אלינו ביום  שישי מבקשים מכם בהזדנמות זו לתרום לזכרו של ג׳רמי על כל הפעילות המבורכת שנעשית בשמו. פרטים בהמשך

 אנחנו נפגשים ביום שישי הקרוב ה 22 ביוני ב 12:30 לציין עשור שנים לפטירתו של ג׳רמי

המפגש בבית קברות הירקונים באזור אתרוג  מחלקה 5

כלום מוזמנים

מהמעגל של ג’רמי רשום כעמותה מס’ 580508307. תרומות בארץ למעגל של גרמי מוכרות לזיכוי במס הכנסה לפי סעיף 46 א’ – רצ”ב לינק לאישור.

.בהעברה בנקאית לחשבון של המעגל של גרמי בנק הפועלים 12 סניף 568 חשבון 206223

תרומות בכרטיס אשראי מישראל ניתן באמצעות Jgive לחילופין, ניתן לשלוח צ’ק לפקודת “המעגל של ג’רמי”,ולשולח בדואר עבור יצחק פייגנבום.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail