Home » אנו שמחים להכיר לכם את יצחק פייגנבום, המנהל החדש שלנו

אחרי יותר מחמש שנות פעילות הרגשנו לנכון לשכור מנהל עמותה בחצי משרה.  תפקידו לחזק את ארגון העמותה, לעזור בפעילויותיה השוטפות, ולרכז גיוס המקורות הנחוצים להמשך הפעילות המבורכת של המעגל של ג’רמי.

יצחק בן ה-48 גר בקיבוץ מירב שעל הגלבוע, נשוי לדבי, ולהם שלושה ילדים. הוא בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני במנהל עסקים.

יצחק עלה לארץ ב-1992 וזה עשרים שנה ביחד עם חברת קיבוץ נוספת מפעיל משפחתון במקום הנקרא “ביתנו – בית הילד מירב”. ילדי המשפחתון מופנים ע”י גורמי הרווחה. יצחק הוא דמות האב לילדים וגם מנהל את עמותת בית הילד ואחראי לגיוס הכספים למסגרת. לקראת סיום תפקידו היומיומי במשפחתון התפנה לחפש אתגר אחר.

אני מאחלת לו בשם כולם הצלחה רבה. כמובן הוא ישמח לפגוש אתכם בפעילות בחנוכה. תוכלו תמיד ליצור איתו קשר ישירות במייל yitz@jeremyscircle.org