Home » פעילות יומיים לבני נוער כולל לינה 

פעילות יומיים לבני נוער כולל לינה 

יום א’ 05/08 ב-10:00 עד יום ב’ 06/08 ב-14:00

הצטרפו אלינו לאתגרים בטבע ביער בראשית בת”א

משחק כיבוש המבצר, מסלול אתגר גשרי חבלים, קיר טיפוס, אומגה, לינה באוהל רועים ועוד

http://www.yaarbereshit.co.il

מתאים לבני נוער בין הגלאים 12-16