Home » אסרו חג שבועות לנוער בלבד ב – בולדרלנד

אסרו חג שבועות לנוער בלבד ב – בולדרלנד

…יום כיף לנוער בלבד מגיל 11-17 ב

בולדרלנד

פעילות של טיפוס ואתגר בכפר סבא

יום שני אסרו חג שבועות –  13 ביוני מ 09:15 עד 11:45

באו תצטרפו לפעילות אתגרית בבולדרלנד ישראל. כולל קיר הטיפוס (בולדר) הגדול והמתקדם בארץ הנבנה בסטנדרט העולמי הגבוה ביותר וגם מאות מטרים של שטחי טיפוס למתחילים ולמתקדמים. מקווים שתעמדו באתגר המיחוד הזה. הפעילות כולל הדרכה על יד צוות המקום

הפעילות ללא תשלום למשפחות של המעגל של גרמי

נא להרשם למטה

אוטובוסים ייצאו מרמת גן, אשקלון, ומודיעין לפי הצורך. פרטים נוספים אחרי הרישום

אם אתם צריכים הסעה נא לציין בטופס הרישום