Home » לייזר טאג לנוער באסרו חג שבועות

יום של כיף לנוער (12-17) בלבד ב–

לייזר טאג – משחקי מלחמה באינפרה אדום

יום שני –  21 במאי – אסרו חג שבועות

משעה 12:15 עד 14:15

***ההרשמה מלאה – ניתן עדיין למלא את טופס ההרשמה ונרשום אתכם ברשימת ההמתנה***

הפעילות ללא תשלום

אנו מחכים לכם

נא להרשם למטה 

הפעילות ע”י קניון שבעת הכוכבים וקרוב לתחנת הרכבת הרצליה

פרטים נוספים לאחר הרישום

אם אתם זקוקים להסעה נא לציין בטופס הרישום