Home » בלגן – סוכות 2017

יום של כיף בבאלגן, פארק השעשועים הגדול בצפון, בכניסה לקיבוץ יגור – ע”י חיפה

אסרו חג סוכות, יום שישי,  13 אוקטובר, משעה 10:00 עד 13:30

הפעילות ללא תשלום ומתאים לגילים 1-15

הסעות  ייצאו לפי הצורך. פרטים נוספים לאחר הרישום. אם אתם זקוקים להסעה נא לציין בטופס הרישום.

לכל שאלה יש לפנות ליצחק במייל