Home » מוזיאון הילדים, חולון – 2011

יום ו’ 26 באוגוסט – מוזיאון הילדים, חולון. מוזיאון פשוט מדהים וייחודי שכל ילד ונער (וגם מבוגר) אוהבים

www.childrensmuseum.org.il

כל הפעילויות מתוכננות להתחיל בשעה 10:00 הפעילויות.

מתאימות לכל הגילאים מ-3 עד 15

הסעות לפי הצורך ובתאום מראש מחכים לכם! ניתן להירשם באתר האינטרנט שלנו

www.childrensmuseum.org.il