Home » טיול בן יומיים לבני נוער – 2011

הטיול מיועד לבני נוער מגיל 12 ומעלה

היציאה מאזור המרכז בשעות הבוקר

בתוכנית טיולים רגליים באזור הגליל בהדרכה ובליווי מדריכים מנוסים מחברת “משטח”

www.moshetach.co.il

שינה במחנה אוהלים  (מצעים ואוכל כשר כלול).

קומזיץ וסביבו מוזיקה משחקים וצ’זבטים ועוד

מספר מקומות מוגבל!!!!