Home » חנוכה שמח

אנחנו מתרגשים להצהיר על מתנה לחנוכה של המעגל של ג׳רמי לכל המשפחות שלנו

רישמו היום את הפרטים שלכם בכדי לקבל את המתנה המיוחדת עד הבית

המתנה (אחת לכל משפחה) אמורה להגיע במהלך ימי החנוכה

עזרו לנו להגיע למספר מדויק של מתנות בכך שתרשמו בהקדם האפשרי

מתנה זו ניתנה בעזרת תרומה נדיבה של אחד מהתורמים היקרים שלנו

רק בריאות לכולם

צוות המעגל של ג׳רמי