הצהרת מדיניות הגנה

Home » הצהרת מדיניות הגנה

המעגל של ג'רמי עמותה רשומה ישראלית מס' 580508307
אושר ב-16 ביוני 2019

אנו מאמינים ש:

ילדים ובני נוער לעולם לא צריכים לחוות התעללות מכל סוג שהוא.

עלינו מוטלת האחריות לקדם את רווחתם של כל הילדים ובני הנוער,
לשמור עליהם ולהתנהל באופן שמגן עליהם.

אנו מכירים בכך ש:

טובת הילד היא ראשונה במעלה.

כל הילדים ללא קשר לגיל, מוגבלות, שינוי מין, גזע, דת או
אמונה, מין או נטייה מינית יש זכות להגנה שווה מכל סוגי
פגיעה או התעללות.

חלק מהילדים פגיעים גם בגלל ההשפעה של
חוויות קודמות, מידת התלות שלהם, צרכי תקשורת, או נושאים אחרים.

עבודה בשיתוף עם ילדים, אנשים צעירים, הוריהם, מטפליהם ושאר
סוכנויות היא חיונית לקידום רווחתם של צעירים.

אנו נשאף לשמור על בטיחות ילדים ובני נוער על ידי:

הערכה, הקשבה וכבוד כלפיהם

מינוי אחראי הגנה/שמירה על ילדים ונאמן/חבר דירקטוריון האחראי על השמירה

פיתוח מדיניות ונהלים להגנה על ילדים המשקפים
את שיטות העבודה המומלצות בישראל

שימוש בנהלי ההגנה שלנו כדי לשתף חששות ומידע רלוונטי עם
סוכנויות שצריכות לדעת, ושיתוף הולם של ילדים, צעירים, הורים, משפחות
ומטפלים

יצירה ותיחזוק של סביבה נוגדת-ביריונות והבטחת
מדיניות ונהלים שיעזרו לנו להתמודד ביעילות עם כל ביריונות שצצה

פיתוח ויישום מדיניות בטיחות אפקטיבית ברשת והליכים הקשורים
אליה

שיתוף מידע על הגנה על ילדים ושמירה על שיטות העבודה המומלצות בישראל עם
ילדים, משפחותיהם, הצוות והמתנדבים באמצעות עלונים, כרזות, עבודה קבוצתית
ודיונים אחד על אחד

גיוס עובדים ומתנדבים באופן בטוח, תוך וידוא שכל הבדיקות הנדרשות בוצעו

מתן ניהול יעיל לצוות ולמתנדבים בעזרת אמצעי פיקוח,
תמיכה, הדרכה ואבטחת איכות

הטמעת קוד התנהגות לצוות ולמתנדבים

שימוש בנהלים שלנו כדי לנהל כל טענה נגד צוות ומתנדבים
כראוי

לוודא שיש לנו מנגנונים יעילים לתלונות וחשיפת שחיתויות

להבטיח שאנו מספקים סביבה פיזית בטוחה לילדינו, לצעירים,
לצוות ולמתנדבים, על ידי יישום אמצעי בריאות ובטיחות בהתאם
לחוק ולהנחיות הרגולטוריות

הקלטת ואחסון מידע באופן מקצועי ומאובטח.

המדיניות והנהלים הקשורים כוללים:

נהלים למתן מענה לחששות לגבי רווחתו של ילד או אדם צעיר

טיפול בטענות על התעללות בילד או באדם צעיר – כל טענה להתעללות תטופל על ידי אחראי הגנת הילד ואחראי ההגנה הבכיר

תפקידו של אחראי השמירה הייעודי יבטיח שמירה אולטימטיבית על ילדינו ובני הנוער שלנו כמפורט בדפים לעיל

טענות כנגד אנשי צוות ומתנדבים יטופלו על ידי אחראי הגנת הילד והאחראי הבכיר. אם מקרה כלשהו מאומת, הוועד יקבל הודעה וינקוט צעדים נגד העובד או המתנדב

מדיניות ונהלים לגיוס בטוח יותר – העסקת אדם מחייבת קבלת אישור ממשטרת ישראל שאין לו רקע של עבירות מין. כל המתנדבים ינפיקו לפחות המלצה אחת

יעד יחס מבוגר משגיח לילד: 1 ל-7

קוד התנהגות לצוות ולמתנדבים כפי שנקבע בהצהרת מדיניות השמירה של המעגל של ג'רמי לעיל

מדיניות ונהלים נגד בריונות בהתאם להצהרת מדיניות ההגנה של המעגל של ג'רמי לעיל

מדיניות בטיחות מקוונת ונהלי תגובה לחששות בנוגע לשימוש לרעה באינטרנט – בהתאם לחוק הישראלי דהיום

הדרכה בנושא צילום ושיתוף תמונות – באישור ההורים

מדיניות שמירת רשומות הגנה על ילדים ומדיניות איחסון בהתאם לחוק בישראל

כל חשיפת שחיתויות תועבר לחברי ועדת הביקורת שלנו

פרטי התקשרות

שם המועמדת לתפקיד אחראית הגנה על ילדים: פמלה בקר

טלפון/מייל: 054-9750130 פמלה jeremyscircle.org

שם האחראי הבכיר לשמירה והגנה על ילדים: יצחק פייגנבאום

טלפון/מייל: 052-3237707 yitz at jeremyscircle.org

אנו מחויבים לבחון את המדיניות והנהלים הטובים שלנו מדי שנה.

מדיניות זו נבדקה ועודכנה לאחרונה בתאריך 25 באוגוסט 2021