Home » חפש את המטמון

יום ו’ 16 באוגוסט – העיר העתיקה ירושלים – חפש את המטמון 
מ-10:00 עד 12:30

תגלו את העיר העתיקה מחדש דרך חוויה מיוחדת ביותר
מתאים לבני 9 ומעלה

(עקב בעיות חנייה באזור אנו שוקלים לארגן אוטובוס שיצא מקניון איילון ר”ג, דרך מודיעין.
מספר המקומות באוטובוס יהיה מוגבל ועל בסיס “כל הקודם זוכה”. פרטים בהמשך)