Home » מושב מבוא מודיעים

 יום א’ 22 באוגוסט – מושב מבוא מודיעים: פינת חי, חליבת עזים, סיור ביער, פינות אומנות, פיקניק ועוד

 הסעות לפי הצורך ובתאום מראש

 מחכים לכם!