Home » פעילות ראש השנה נושאת פרסים

פעילות ראש השנה יוצאת לדרך!

האם הכוס שלכם חצי מלאה או חצי ריקה? הכינו לנו ברכת ראש השנה יצירתית, בה אתם משתפים בכל הטוב וה-יש בחייכם. תוכלו לעשות את זה באמצעות חומרי יצירה שונים, סרטון או כל רעיון אחר שיעלה לכם.

עדכון 22 בספטמבר – יש לנו זוכים!

במקום השלישי זכתה משפחת הלפרין.
במקום השני – זכתה משפחת ברש.
במקום הראשון- זכתה משפחת רסקובסקי.

תודה לכל המשתתפים שהשקיעו ויצרו ברכות לשנה החדשה.