Home » פלנטריום ומוזיאון ארץ ישראל פעילות קיץ למשפחות

יום כיף משפחתי בביקור ב

פלנטריום ומוזיאון ארץ ישראל

פעילות ייחודית בתל אביב למשפחות שלנו

יום שישי –  22 ביולי משעה  10:00 עד 13:00 

נא להירשם  למטה

בואו ליהנות עם הילדים בפעילויות הכוללות סרט על החלל החיצון בפלנטריום ופעילות מודרכת ברחבת המוזיאון עם המשפחה

הפעילות ללא תשלום מיועדת לכול המשפחה מגיל  5 – 17 

אוטובוסים ייצאו מאשקלון ומודיעין לפי הצורך. פרטים נוספים לאחר הרישום.

אם אתם זקוקים להסעה נא לציין בטופס הרישום למטה